Uues ehitusseadustikus ehitusgarantiil ettevõtjale kohta pole

karkass

Suvel kehtima hakkav uus ehitusseadustik ei näe ette ehitise garantiid ning seetõttu ei ole alates 1. juulist enam kõikidel tellijatel seadusest tulenevat õigust ehitajalt garantiiajal ilmnenud puuduste parandamist nõuda.

Senised ehitise garantii reeglid on uue seadusega osaliselt üle kantud võlaõigusseadusesse, mis muudab  olukorda ettevõtjate jaoks oluliselt. Seoses jõustuvate muudatustega peavad ettevõtjad hoolikalt jälgima, et lepingutes, millega nad ehitise ostavad või tellivad, kajastuksid selgelt ehitise garantiid ja ehitaja vastutust puudutavad kokkulepped.

Kui füüsilisest isikust tarbija ostab või tellib ehitise, siis vastutab müüja või ehitaja selle ehitise puuduste eest, kui neid kahe aasta jooksul peaks ilmnema. Selline seadusest tulenev kaitse ei kehti aga juhul, kui ehitise ostjaks või ehitustöö tellijaks on ettevõte.

Enne 1. juulit 2015 antud ehitusluba kehtib tähtajatult, kui ehitamisega oli alustatud enne seda kuupäeva. Samuti kehtib tähtajatult enne 1. juulit 2015 antud kasutusluba.

Uue seadusega saab senisest olulisema tähenduse ka ehitisregister – kui seni oli ehitisregistri andmetel informatiivne ja statistiline tähendus, siis alates 1. aprill 2016 on taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel ehitisregistris õiguslik tähendus. See on oluline muudatus, mis tähendab, et kui ehitisregistris näiteks kasutusloa kohta andmeid ei ole, siis sellel ehitisel kasutusluba polegi.

Alates 1. aprillist 2016 hakkab ehitus- ja kasutuslubade esitamine ja menetlemine käima elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Alusartikkel: http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2015/04/23/uues-ehitusseadustikus-ehitusgarantiil-enam-kohta-pole